< Start

Beleidsdomein Onderwijs en VormingTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 12.923.456 12.864.044

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 2.315 152.533 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 12.923.456 12.864.044 2.315 152.533 0
     TOTAAL: 71.150 71.706 0 1.650 0
     TOTAAL: 2.754 2.754 0 0 0
     TOTAAL: 9.141.234 9.141.234 0 81.754 0
     TOTAAL: 1.997.423 2.004.356 0 108 0
     TOTAAL: 712.364 711.979 0 61.468 0
     TOTAAL: 998.531 932.015 2.315 7.553 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS 379.634
DBFM SCHOLEN VAN MORGEN 271.265
HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS 229.367
HOGER INSTITUUT MARIA MIDDELARES Niet van toepassing
MOEV 9.553
SCHOOL INVEST 67.679
SOCIALE DIENST VOOR DE PERSONEELSLEDEN VAN HET GO ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Niet van toepassing
UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN 3.962.799
VLAAMSE HOGESCHOLENRAAD Niet van toepassing
VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD 36.379
VLAAMSE ONDERWIJSRAAD 3.381

Totaal: 4.960.057


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam