< Start

Beleidsdomein Economie Wetenschap en InnovatieTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 1.793.601 1.758.498

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 11.069 26.714 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 1.793.601 1.758.498 11.069 26.714 0
     TOTAAL: 39.743 39.741 964 576 0
     TOTAAL: 11.713 12.517 0 200 0
     TOTAAL: 758.982 740.714 10.000 25.938 0
     TOTAAL: 657.519 624.916 0 0 0
     TOTAAL: 315.517 329.635 105 0 0
     TOTAAL: 10.127 10.975 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE 30.335
CENTER FOR BETA CELL THERAPY IN DIABETES Niet van toepassing
DESIGNPLATFORM GENT OOST-VLAANDEREN Niet van toepassing
FLANDERS DISTRICT OF CREATIVITY 4.774
FLANDERS FUTURE TECHFUND 76.111
FLANDERS TECHNOLOGY INTERNATIONAL 14.540
FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK - VLAANDEREN 452.513
GIGARANT 12.336
HET FONDS VOOR HET FLANKEREND ECONOMISCH BELEID - HERMESFONDS 970.548
HOLDING WETENSCHAPSPARK WATERSCHEI Niet van toepassing
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE VAN BELGIE VOOR WETENSCHAPPEN EN KUNSTEN Niet van toepassing
LIMBURGS KLIMAATFONDS Niet van toepassing
LRM GROEP 180.876
NLC BIS Niet van toepassing
PMV GROEP 1.101.201
SITE-ONTWIKKELING VLAANDEREN 7.886
SUSTAINABLE ENERGY VENTURES Niet van toepassing
VLAAMS INSTITUUT VOOR BIOTECHNOLOGIE 212.546
VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE 15.418
VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK 192.724
VLAAMSE MILIEUHOLDING 0
VLAAMSE PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ 223.963

Totaal: 3.495.771


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam