< Start

Beleidsdomein Financiën en BegrotingTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 10.577.500 11.057.812

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 41.482.592 3.514 5.925.880

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 10.577.500 11.057.812 41.482.592 3.514 5.925.880
     TOTAAL: 78.119 79.028 3 78 0
     TOTAAL: 6.386.227 6.386.555 0 0 0
     TOTAAL: 52.176 52.176 26.858.347 100 0
     TOTAAL: 2.016.935 2.028.235 14.355.747 3.336 0
     TOTAAL: 2.037.852 2.505.627 268.495 0 5.925.880
     TOTAAL: 6.191 6.191 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
DIESTSEPOORT 8.914
VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING 195.703

Totaal: 204.617


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam