< Start

Beleidsdomein Financiën en BegrotingTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 7.166.802 7.257.905

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 40.015.118 3.514 6.934.629

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 7.166.802 7.257.905 40.015.118 3.514 6.934.629
     TOTAAL: 75.895 77.804 3 78 0
     TOTAAL: 3.133.045 3.094.272 0 0 0
     TOTAAL: 113.857 113.857 26.239.609 100 0
     TOTAAL: 1.857.343 1.864.593 13.547.984 3.336 0
     TOTAAL: 1.983.543 2.103.818 227.522 0 6.934.629
     TOTAAL: 3.119 3.561 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
DIESTSEPOORT 9.281
VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING 259.383

Totaal: 268.664


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam