< Start

Beleidsdomein Financiën en BegrotingTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Totaal: 4.397.382 4.735.953

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 41.084.635 1.957 2.926.478

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 4.397.382 4.735.953 41.084.635 1.957 2.926.478
     TOTAAL: 78.186 78.895 3 50 0
     TOTAAL: 542.978 547.221 0 0 0
     TOTAAL: 94.799 94.799 26.192.830 100 0
     TOTAAL: 1.940.699 1.945.299 14.623.147 1.807 0
     TOTAAL: 1.737.601 2.066.651 268.655 0 2.926.478
     TOTAAL: 3.119 3.088 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
DIESTSEPOORT 9.253
VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING 211.811

Totaal: 221.064


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam