< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2021 1ste aanpassing - goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BRUSSEL, JEUGD EN MEDIA

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

Programma: BRUSSEL

Code ISE: SE

Omschrijving ISE: BRUSSEL


Begrotingsartikel: SJ0-9SGIAEX-OI

Omschrijving: VLAAMS BRUSSELFONDS


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde AO TO LO Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 Opmaak - ontwerp 2.819 0 0 VR 2021 2810 MED.0372-2 BBT Brussel.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 3.042 0 0
2021 1ste aanpassing – ontwerp 3.042 0 0 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 2.620 0 0
2021 Opmaak - ontwerp 2.620 0 0 VR 2020 2810 MED.0346-15 BBT Brussel.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-middelen-amendementen.pdf
2020 uitvoering 2.085 0 0 VR 2021 2105 MED.0177-22 BBT Brussel.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd 2.500 0 0
2020 2de aanpassing - ontwerp 2.500 0 0 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 2.500 0 0
2020 1ste aanpassing – ontwerp 2.500 0 0 VR 2020 0405 MED.0146-8 BBT Brussel.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-middelen-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 2.500 0 0
2020 Opmaak - ontwerp 2.500 0 0 VR 2019 0811 MED.0373-17 BBT Brussel.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-middelen-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 2.567 0 0
2019 1ste aanpassing - ontwerp 2.567 0 0 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 2.487 0 0
2019 opmaak - ontwerp 2.487 0 0 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-middelen-amendementen.pdf