< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2021 1ste aanpassing - goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF

Programma: INTERNE DIENSTVERLENING VLAAMSE OVERHEID

Code ISE: SR

Omschrijving ISE: ICT


Begrotingsartikel: SH0-9SKAARA-OP

Omschrijving: GEMEENSCHAPPELIJKE ICT-DIENSTEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde AO TO LO Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 200 0 0
2021 1ste aanpassing – ontwerp 200 0 0 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 200 0 0