< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2021 1ste aanpassing - goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED

Programma: ONROEREND ERFGOED

Code ISE: QA

Omschrijving ISE: THEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM ONROEREND ERFGOED


Begrotingsartikel: QG0-9QGGTAB-OW

Omschrijving: DE ZORG VOOR ONROEREND ERFGOED VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND MAKEN (FONDS ONROEREND ERFGOED)


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde AO TO LO Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 0 256 0
2021 1ste aanpassing – ontwerp 0 256 0 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 0 256 0
2021 Opmaak - ontwerp 0 256 0 VR 2020 2810 MED.0346-7 BBT Onroerend Erfgoed.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-middelen-amendementen.pdf
2020 uitvoering 0 257 0 VR 2021 2105 MED.0177-26 BBT Onroerend Erfgoed.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd 0 256 0
2020 2de aanpassing - ontwerp 0 256 0 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 0 256 0
2020 1ste aanpassing – ontwerp 0 256 0 VR 2020 0405 MED.0146-19 BBT Onroerend Erfgoed.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-middelen-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 0 256 0
2020 Opmaak - ontwerp 0 256 0 VR 2019 0811 MED.0373-23 BBT Onroerend Erfgoed.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-middelen-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 0 256 0
2019 1ste aanpassing - ontwerp 0 256 0 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 0 256 0
2019 opmaak - ontwerp 0 256 0 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-middelen-amendementen.pdf