< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2022 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP WONEN

Programma: WONEN

Code ISE: QT

Omschrijving ISE: THEMA-OVERSCHRIJDEND INSTRUMENTARIUM WONEN


Begrotingsartikel: QF0-9QDGTTB-OW

Omschrijving: GENERIEKE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET BELEIDSVELD WONEN (FONDS VOOR DE HUISVESTING)


Bedragen (x 1000€):

Download