< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT OMGEVING

Programma: DIERENWELZIJN

Code ISE: QM

Omschrijving ISE: DIERENWELZIJN


Begrotingsartikel: QB0-9QFDTMB-OW

Omschrijving: ONTWIKKELEN VAN EEN COHERENT EN VOORUITSTREVEND DIERENWELZIJNSBELEID, EEN EFFICIENTE SENSIBILISERINGSSTRATEGIE EN EEN KORDAAT CONTROLE- EN HANDHAVINGSBELEID (DIERENWELZIJNSFONDS)


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde AO TO LO Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 0 1.084 0 VR 2024 1705 MED.0175-19 BBT Dierenwelzijn.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 0 1.056 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 0 1.056 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 0 1.056 0
2023 Opmaak - ontwerp 0 1.056 0 VR 2022 2810 MED.0398-26 BBT Dierenwelzijn.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 0 1.214 0 VR 2023 1205 MED.0167-5 BBT Dierenwelzijn.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 0 756 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 0 756 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 0 756 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 0 756 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 0 756 0
2022 Opmaak - ontwerp 0 756 0 VR 2021 2810 MED.0372-24 BBT Dierenwelzijn.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-middelen-amendementen.pdf