< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2021 1ste aanpassing - goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN FINANCIËN EN BEGROTING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT FB

Programma: FINANCIELE OPERATIES

Code ISE: CB

Omschrijving ISE: FINANCIELE OPERATIES


Begrotingsartikel: CB0-6CEGLBA-OL

Omschrijving: ACTIEF SCHULDBEHEER


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde AO TO LO Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 Opmaak - ontwerp 0 0 5.622.939 VR 2021 2810 MED.0372-8 BBT Financiën en Begroting.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 0 0 8.468.980
2021 1ste aanpassing – ontwerp 0 0 8.468.980 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 0 0 5.925.880
2021 Opmaak - ontwerp 0 0 5.925.880 VR 2020 2810 MED.0346-6 BBT Financiën en Begroting.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-middelen-amendementen.pdf
2020 uitvoering 0 0 6.692.039 VR 2021 2105 MED.0177-25 BBT FB.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd 0 0 9.457.856
2020 2de aanpassing - ontwerp 0 0 9.457.856 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 0 0 6.934.629
2020 1ste aanpassing – ontwerp 0 0 6.934.629 VR 2020 0405 MED.0146-18 BBT FB.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-middelen-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 0 0 2.926.478
2020 Opmaak - ontwerp 0 0 2.926.478 VR 2019 0811 MED.0373-22 BBT FB.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-middelen-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 0 0 1.673.260
2019 1ste aanpassing - ontwerp 0 0 1.673.260 Beleidsdomein Financien en Begroting_d13-2-C_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 0 0 3.043.165
2019 opmaak - ontwerp 0 0 3.043.165 Beleidsdomein Financien en Begroting_d13-2-C.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-middelen-amendementen.pdf