< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: HOGERE ENTITEITEN

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Departement/Agentschap: KABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN

Programma: APPARAATSKREDIETEN KABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Code ISE: VZ

Omschrijving ISE: Zonder ISE


Begrotingsartikel: VU0-1VOG2ZZ-WT

Omschrijving:


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 0 0 0 VR 2019 0811 MED.0373-5 BBT Hogere Entiteiten.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 0 0 0 Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 236 236 0
2019 opmaak - ontwerp 236 236 0 Hogere entiteiten_d13-2-V.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf