< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

Programma: VLAAMSE RAND

Code ISE: SF

Omschrijving ISE: VLAAMSE RAND


Begrotingsartikel: SJ0-1SHD2FA-WT

Omschrijving: RECHTSTREEKSE INITIATIEVEN VOOR EEN GECOÖRDINEERD RANDBELEID


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 1.601 1.645 0 VR 2024 1705 MED.0175-20 BBT Vlaamse Rand.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 1.012 1.142 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 1.012 1.142 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 1.011 1.141 0
2023 Opmaak - ontwerp 1.011 1.141 0 VR 2022 2810 MED.0398-25 BBT Vlaamse Rand.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 1.242 1.143 0 VR 2023 1205 MED.0167-6 BBT Vlaamse Rand.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 1.005 1.135 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 1.005 1.135 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 1.005 1.135 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 1.005 1.135 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 1.005 1.135 0
2022 Opmaak - ontwerp 1.005 1.135 0 VR 2021 2810 MED.0372-20 BBT Vlaamse Rand.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf