< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2021 1ste aanpassing - goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

Programma: GELIJKE KANSEN EN INTEGRATIE EN INBURGERING

Code ISE: SD

Omschrijving ISE: INTEGRATIE EN INBURGERING


Begrotingsartikel: SJ0-1SFC2DY-IS

Omschrijving: AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 54.942 54.929 0
2021 1ste aanpassing – ontwerp 54.942 54.929 0 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
BA21-uitgaven-amendementen.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 55.006 55.006 0
2021 Opmaak - ontwerp 55.006 55.006 0 VR 2020 2810 MED.0346-9 BBT GKII.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 58.447 58.347 0 VR 2021 2105 MED.0177-9 BBT GKII.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd 56.740 56.740 0
2020 2de aanpassing - ontwerp 56.740 56.740 0 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 56.740 56.740 0
2020 1ste aanpassing – ontwerp 56.740 56.740 0 VR 2020 0405 MED.0146-2 BBT GKII.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 52.040 52.040 0
2020 Opmaak - ontwerp 51.940 51.940 0 VR 2019 0811 MED.0373-19 BBT GKII.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 50.392 50.392 0
2019 1ste aanpassing - ontwerp 50.392 50.392 0 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 47.261 47.261 0
2019 opmaak - ontwerp 47.261 47.261 0 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf