< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

Programma: GELIJKE KANSEN EN INTEGRATIE EN INBURGERING

Code ISE: SD

Omschrijving ISE: INTEGRATIE EN INBURGERING


Begrotingsartikel: SJ0-1SFC2DB-PR

Omschrijving: PROVISIE PROJECTEN SAMENLEVEN


Bedragen (x 1000€):

Download