< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

Programma: GELIJKE KANSEN EN INTEGRATIE EN INBURGERING

Code ISE: SC

Omschrijving ISE: GELIJKE KANSEN


Begrotingsartikel: SJ0-1SFC2CA-WT

Omschrijving: UITBOUW VLAAMS GELIJKEKANSENBELEID


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 7.384 20.702 0 VR 2024 1705 MED.0175-4 BBT Samenleven.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 16.211 13.048 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 16.211 13.048 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 16.397 13.234 0
2023 Opmaak - ontwerp 16.397 13.234 0 VR 2022 2810 MED.0398-5 BBT Gelijke kansen, Integratie en Inburgering.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 34.980 10.947 0 VR 2023 1205 MED.0167-20 BBT Samenleven.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 6.425 6.599 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 6.425 6.599 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 6.425 6.599 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 6.425 6.599 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 5.851 6.025 0
2022 Opmaak - ontwerp 5.851 6.025 0 VR 2021 2810 MED.0372-9 BBT Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf