< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2021 1ste aanpassing - goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

Programma: GELIJKE KANSEN EN INTEGRATIE EN INBURGERING

Code ISE: SC

Omschrijving ISE: GELIJKE KANSEN


Begrotingsartikel: SJ0-1SFC2CA-WT

Omschrijving: UITBOUW VLAAMS GELIJKEKANSENBELEID


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 4.937 5.531 0
2021 1ste aanpassing – ontwerp 4.937 5.531 0 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
BA21-uitgaven-amendementen.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 4.940 5.534 0
2021 Opmaak - ontwerp 4.940 5.534 0 VR 2020 2810 MED.0346-9 BBT GKII.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 4.853 5.362 0 VR 2021 2105 MED.0177-9 BBT GKII.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf
2020 2de aanpassing - goedgekeurd 4.879 5.438 0
2020 2de aanpassing - ontwerp 4.879 5.438 0 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
2BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 1ste aanpassing - goedgekeurd 4.879 5.438 0
2020 1ste aanpassing – ontwerp 4.879 5.438 0 VR 2020 0405 MED.0146-2 BBT GKII.pdf N09-3.725.811 B01 - Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.725.811 B01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.725.811 B01 Bijlage 2 bij verslag Vl P - COVID-19.pdf
BA20-uitgaven-amendementen.pdf
2020 Opmaak - goedgekeurd 4.883 5.435 0
2020 Opmaak - ontwerp 4.856 5.408 0 VR 2019 0811 MED.0373-19 BBT GKII.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
BO20-uitgaven-amendementen.pdf
2019 1ste aanpassing – goedgekeurd 4.847 4.978 0
2019 1ste aanpassing - ontwerp 4.847 4.978 0 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 4.848 4.791 0
2019 opmaak - ontwerp 4.848 4.791 0 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf