< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Departement/Agentschap: DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES

Programma: APPARAATSKREDIETEN

Code ISE: SZ

Omschrijving ISE: Zonder ISE


Begrotingsartikel: SD0-1SAE2ZZ-LO

Omschrijving: LONEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 6.129 6.143 0 VR 2024 1705 MED.0175-12 BBT Justitie en Handhaving.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 7.240 7.240 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 7.240 7.240 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 7.053 7.053 0
2023 Opmaak - ontwerp 7.053 7.053 0 VR 2022 2810 MED.0398-23 BBT Justitie en Handhaving.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 5.382 5.397 0 VR 2023 1205 MED.0167-25 BBT Justitie en Handhaving.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 6.388 6.388 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 6.388 6.388 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 6.388 6.388 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 6.388 6.388 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 6.356 6.356 0
2022 Opmaak - ontwerp 6.356 6.356 0 VR 2021 2810 MED.0372-12 BBT Justitie en Handhaving.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf