< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP DIGITAAL VLAANDEREN

Programma: DIGITALISERING

Code ISE: SN

Omschrijving ISE: DIGITALISERING


Begrotingsartikel: SC0-1SJA2NG-IS

Omschrijving: DATANUTSBEDRIJF


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 uitvoering 765 765 0 VR 2024 1705 MED.0175-22 BBT Digitalisering en FM.pdf
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 765 765 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 765 765 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf