< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 Opmaak – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP DIGITAAL VLAANDEREN

Programma: DIGITALISERING

Code ISE: SN

Omschrijving ISE: DIGITALISERING


Begrotingsartikel: SC0-1SJA2ND-PR

Omschrijving: VLAANDEREN RADICAAL DIGITAAL - BEHEER EN EXPLOITATIE


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 15.000 15.000 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 15.000 15.000 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 15.000 15.000 0
2023 Opmaak - ontwerp 15.000 15.000 0 VR 2022 2810 MED.0398-13 BBT Digitalisering en Facilitair Management.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf