< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2022 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BUITENLANDSE ZAKEN

Programma: ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Code ISE: SL

Omschrijving ISE: ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Begrotingsartikel: SA0-1SOA2LC-WT

Omschrijving: VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD SOCIAL PROFIT


Bedragen (x 1000€):

Download