< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 Opmaak – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BUITENLANDSE ZAKEN

Programma: BUITENLANDS BELEID

Code ISE: SI

Omschrijving ISE: BUITENLANDS BELEID


Begrotingsartikel: SA0-1SNA2IY-IS

Omschrijving: VLAAMS EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 1ste aanpassing – goedgekeurd 1.100 1.100 0
2023 1ste aanpassing – ontwerp 1.100 1.100 0 N9-3.734.636 B1 bijlage 1 verslag a VP.pdf
2023 Opmaak – goedgekeurd 1.100 1.100 0
2023 Opmaak - ontwerp 1.100 1.100 0 VR 2022 2810 MED.0398-14 BBT Ondersteuning VR Rampenschade BB OS en IO.pdf N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
N9-3.732.598-B1 Formele opmerkingen.pdf
Amendementen BO23 VR.pdf
2022 uitvoering 1.040 1.040 0 VR 2023 1205 MED.0167-8 BBT Ondersteuning VR en Buitenland.pdf
2022 2de aanpassing – goedgekeurd 1.040 1.040 0
2022 2de aanpassing – ontwerp 1.040 1.040 0 N9-3.732.598-B1 verslag.pdf
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 1.040 1.040 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 1.040 1.040 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 1.040 1.040 0
2022 Opmaak - ontwerp 1.040 1.040 0 VR 2021 2810 MED.0372-5 BBT DKBUZA.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf