< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2022 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN JUSTITIE

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BUITENLANDSE ZAKEN

Programma: ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING

Code ISE: SB

Omschrijving ISE: ONDERSTEUNING VLAAMSE REGERING


Begrotingsartikel: SA0-1SEA2BB-WT

Omschrijving: OPENBARE STATISTIEKEN, STRATEGISCHE ANALYSE EN BELEIDSONDERZOEK


Bedragen (x 1000€):

Download