< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED

Programma: ONROEREND ERFGOED

Code ISE: QC

Omschrijving ISE: KWALITEIT ONROERENDERFGOEDZORG


Begrotingsartikel: QG0-1QGG2CB-WT

Omschrijving: ONDERSTEUNEN VAN EEN KWALITEITSVOL ONROERENDERFGOEDBEHEER


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 96.728 89.000 0 VR 2019 0811 MED.0373-23 BBT Onroerend Erfgoed.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 96.558 80.298 0 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 96.558 88.000 0
2019 opmaak - ontwerp 96.558 88.000 0 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf