< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2022 1ste aanpassing – goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Departement/Agentschap: VLAAMS ENERGIE- EN KLIMAATAGENTSCHAP

Programma: APPARAATSKREDIETEN

Code ISE: QZ

Omschrijving ISE: Zonder ISE


Begrotingsartikel: QE0-1QAE2ZZ-LO

Omschrijving: LONEN


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 Opmaak - ontwerp 12.686 12.686 0 VR 2022 2810 MED.0398-22 BBT Energie en Klimaat.pdf
2022 2de aanpassing – ontwerp 10.157 10.157 0
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 10.157 10.157 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 10.157 10.157 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 9.985 9.985 0
2022 Opmaak - ontwerp 9.985 9.985 0 VR 2021 2810 MED.0372-7 BBT Energie en Klimaat.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf
2021 uitvoering 9.239 9.239 0 Rekeningenrapport_2021.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 9.847 9.847 0
2021 1ste aanpassing – ontwerp 9.847 9.847 0 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
BA21-uitgaven-amendementen.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 9.785 9.785 0
2021 Opmaak - ontwerp 9.785 9.785 0 N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf