< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Departement/Agentschap: INSTITUUT VOOR NATUUR EN BOSONDERZOEK

Programma: OMGEVING EN NATUUR

Code ISE: QF

Omschrijving ISE: NATUUR EN BIODIVERSITEIT


Begrotingsartikel: QC0-1QCE2FF-WT

Omschrijving: VERSTERKEN VAN DE KENNISBASIS VOOR HET NATUURBELEID


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 2.091 2.151 0 VR 2019 0811 MED.0373-27BIS BBT Omgeving en Natuur.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 2.095 2.155 0 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 2.095 2.675 0
2019 opmaak - ontwerp 2.095 2.675 0 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf