< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT OMGEVING

Programma: KLIMAAT

Code ISE: QI

Omschrijving ISE: KLIMAAT


Begrotingsartikel: QB0-1QHE4IG-IS

Omschrijving: DAB FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE MILIEU EN NATUUR (DAB MINAFONDS)


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 0 0 0 VR 2019 0811 MED.0373-26BIS BBT Klimaat.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 4.000 4.000 0 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q_BA19.pdf Niet beschikbaar