< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ EN BESTUUR

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BRUSSEL, JEUGD EN MEDIA

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

Programma: BRUSSEL

Code ISE: PE

Omschrijving ISE: BRUSSEL


Begrotingsartikel: PJ0-1PGI5EX-IS

Omschrijving: VLAAMS BRUSSELFONDS


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 2.989 3.057 0 VR 2019 0811 MED.0373-17 BBT Brussel.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 5.891 5.821 0 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 5.891 5.891 0
2019 opmaak - ontwerp 5.891 5.891 0 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf