< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ EN BESTUUR

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Departement/Agentschap: AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

Programma: GELIJKE KANSEN EN INTEGRATIE EN INBURGERING

Code ISE: PD

Omschrijving ISE: INTEGRATIE EN INBURGERING


Begrotingsartikel: PJ0-1PFC2DY-IS

Omschrijving: AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 51.940 51.940 0 VR 2019 0811 MED.0373-19 BBT GKII.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 50.392 50.392 0 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 47.261 47.261 0
2019 opmaak - ontwerp 47.261 47.261 0 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf