< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ EN BESTUUR

Minister: DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, ICT, EN FACILITAIR MANAGEMENT

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR

Programma: RAMPENSCHADE

Code ISE: PM

Omschrijving ISE: RAMPENSCHADE


Begrotingsartikel: PA0-1PIA2MA-WT

Omschrijving: ERKENNEN VAN RAMPEN EN BEHANDELEN VAN SCHADEDOSSIERS


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 735 735 0 VR 2019 0811 MED.0373-1 BBT Ondersteuning VR en Rampenschade.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 846 846 0 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 846 846 0
2019 opmaak - ontwerp 846 846 0 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur_d13-2-P.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf