< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2023 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT MOW

Programma: WEGINFRASTRUCTUUR EN -BELEID

Code ISE: MN

Omschrijving ISE: VERKEERSVEILIGHEID


Begrotingsartikel: MB0-1MHH4NX-PA

Omschrijving: DE WERKVENNOOTSCHAP


Bedragen (x 1000€):

Download