< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN LANDBOUW EN VISSERIJ

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT LV

Programma: PROMOTIE LANDBOUW, TUINBOUW EN ZEEVISSERIJ

Code ISE: KF

Omschrijving ISE: PROMOTIE LANDBOUW, TUINBOUW EN ZEEVISSERIJ


Begrotingsartikel: KB0-1KGB2FA-WT

Omschrijving: VLAAMS CENTRUM VOOR AGRO- EN VISSERIJMARKETING


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 4.871 5.392 0 VR 2019 0811 MED.0373-7 BBT LV.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 5.125 5.104 0 Beleidsdomein Landbouw en Visserij_d13-2-K_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 5.132 5.111 0
2019 opmaak - ontwerp 5.132 5.111 0 Beleidsdomein Landbouw en Visserij_d13-2-K.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf