< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2020 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN LANDBOUW EN VISSERIJ

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT LV

Programma: LANDBOUW- EN ZEEVISSERIJONDERZOEK

Code ISE: KE

Omschrijving ISE: LANDBOUW- EN ZEEVISSERIJONDERZOEK


Begrotingsartikel: KB0-1KFB2EY-IS

Omschrijving: EV ILVO


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2020 Opmaak - ontwerp 5.496 5.496 0 VR 2019 0811 MED.0373-7 BBT LV.pdf N09-3.724.286 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.724.286 B1 bijlage 2.pdf
2019 1ste aanpassing - ontwerp 5.846 5.846 0 Beleidsdomein Landbouw en Visserij_d13-2-K_BA19.pdf Niet beschikbaar
2019 opmaak - goedgekeurd 5.848 5.848 0
2019 opmaak - ontwerp 5.848 5.848 0 Beleidsdomein Landbouw en Visserij_d13-2-K.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf
BO19-uitgaven-amendementen.pdf