< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2022 Opmaak - ontwerp

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WERK EN SOCIALE ECONOMIE

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT WSE

Programma: COMPETENTIES

Code ISE: JF

Omschrijving ISE: COMPETENTIES


Begrotingsartikel: JB0-1JFB2FY-IS

Omschrijving: VDAB


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2023 Opmaak - ontwerp 179.283 179.283 0 VR 2022 2810 MED.0398-17 BBT WSE.pdf
2022 2de aanpassing – ontwerp 167.142 167.142 0
2022 1ste aanpassing – goedgekeurd 167.142 167.142 0
2022 1ste aanpassing – ontwerp 167.142 167.142 0 N9-3.731.789 B1 bijlage verslag a VP.pdf
VR 2022 1706 DOC.0684-2BIS Amendementen uitgaven BA 2022 - amendement.pdf
2022 Opmaak - goedgekeurd 167.083 167.083 0
2022 Opmaak - ontwerp 167.083 167.083 0 VR 2021 2810 MED.0372-22 BBT Werk en Sociale economie.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf
2021 uitvoering 180.311 180.311 0 VR 2022 2005 MED.0181-1 BBT WSE.pdf Rekeningenrapport_2021.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 164.376 164.376 0
2021 1ste aanpassing – ontwerp 164.376 164.376 0 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
BA21-uitgaven-amendementen.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 164.615 164.615 0
2021 Opmaak - ontwerp 164.615 164.615 0 VR 2020 2810 MED.0346-3 BBT WSE.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf