< Start < Beleidsdomein

Ronde: 2022 Opmaak - goedgekeurd

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WERK EN SOCIALE ECONOMIE

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

Departement/Agentschap: DEPARTEMENT WSE

Programma: WERK

Code ISE: JE

Omschrijving ISE: LOOPBANEN


Begrotingsartikel: JB0-1JDB2EA-WT

Omschrijving: DIENSTENCHEQUES


Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde VAK VEK VRK Toelichting Verslag Rekenhof Amendementen
2022 1ste aanpassing – ontwerp 1.286.082 1.286.082 0
2022 Opmaak - goedgekeurd 1.355.000 1.355.000 0
2022 Opmaak - ontwerp 1.355.000 1.355.000 0 VR 2021 2810 MED.0372-22 BBT Werk en Sociale economie.pdf N9-3.729.868 B01 bijlage 1 - Formele opmerkingen.pdf
N9-3.729.868 B01 bijlage 2 - Relance Vlaamse Veerkracht.pdfN9-3.729.868 B01 initiële begroting 2022 - verslag Rekenhof.pdf
BO22-uitgaven-amendementen.pdf
2021 uitvoering 1.233.195 1.209.080 0 VR 2022 2005 MED.0181-1 BBT WSE.pdf
2021 1ste aanpassing - goedgekeurd 1.299.607 1.299.607 0
2021 1ste aanpassing – ontwerp 1.299.607 1.299.607 0 N09-3.727.062 B01 verslag aan Vl Parlement.pdf
BA21-uitgaven-amendementen.pdf
2021 Opmaak - goedgekeurd 1.317.887 1.317.887 0
2021 Opmaak - ontwerp 1.317.887 1.317.887 0 VR 2020 2810 MED.0346-3 BBT WSE.pdf N09-3.726.788 B01 Verslag aan Vl Parlement.pdf
N09-3.726.788 N01 Bijlage 1 bij verslag Vl P - Formele opmerkingen.pdfN09-3.726.788 N01 bijlage 2 bij verslag Vl P - Impact van COVID-19 op de Vlaamse begroting.pdf
BO21-uitgaven-amendementen.pdf
2020 uitvoering 1.271.364 1.257.650 0 VR 2021 2105 MED.0177-8 BBT WSE.pdf RekeningenrapportRekenhofover2020.pdf