< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUWTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Variabele Kredieten
(VRK)
Totaal: 740.012 757.133 229.149

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 4.225 224.474 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK VRK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 740.012 757.133 229.149 4.225 224.474 0
     TOTAAL: 62.632 62.639 351 2.075 351 0
     TOTAAL: 95.984 95.581 2.153 0 2.117 0
     TOTAAL: 5.848 5.848 0 0 0 0
     TOTAAL: 5.132 5.111 0 0 0 0
     TOTAAL: 55.683 55.103 500 1.590 195 0
     TOTAAL: 511.506 529.624 226.145 560 221.811 0
     TOTAAL: 3.227 3.227 0 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
DAB Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur 664.998
DAB Grondfonds 42.256
Eigen Vermogen Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek 45.371
Eigen Vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 9.471
Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij en Aquacultuursector 2.443
Fonds voor scheepsjongeren 491
Grindfonds 11.278
Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen 3.392
Omgevingsraad 0
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 106.974
Rubiconfonds 4.593
Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening – Onroerend Erfgoed 1.190
Vlaams Infocentrum voor Land- en Tuinbouw 634
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds 195.664
Vlaamse Landmaatschappij 188.622
Vlaamse Milieuholding 85.510
Vlaamse MilieuMaatschappij 188.440

Totaal: 1.551.327


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam
Ondersteunend Centrum Agentschap voor Natuur en Bos (Inverde)
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (De Watergroep)