< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZINTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Variabele Kredieten
(VRK)
Totaal: 13.005.789 12.937.828 8.481

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 5.221 7.398 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK VRK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 13.005.789 12.937.828 8.481 5.221 7.398 0
     TOTAAL: 175.210 175.767 628 3.090 748 0
     TOTAAL: 28.427 28.427 0 0 0 0
     TOTAAL: 179.230 178.908 5.653 250 5.653 0
     TOTAAL: 238.401 238.369 2.200 1.799 997 0
     TOTAAL: 481.441 481.110 0 82 0 0
     TOTAAL: 4.667.862 4.667.862 0 0 0 0
     TOTAAL: 1.815.759 1.815.759 0 0 0 0
     TOTAAL: 4.553.439 4.549.563 0 0 0 0
     TOTAAL: 862.697 798.740 0 0 0 0
     TOTAAL: 3.323 3.323 0 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming 2.805.115
COMMISSIES VOOR JURIDISCHE BIJSTAND 1.239
DAB Centrum voor Informatie, Communicatie, Opleiding en Vorming in de welzijnssector 482
Fonds Jongerenwelzijn 521.623
Kind en Gezin 4.811.777
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België 2.882
Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid 986.320
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1.834.726
Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg 50
Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden 881.637
Vlaamse Zorgkas 881

Totaal: 11.846.732


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam
Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel
Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem