< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJNTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Variabele Kredieten
(VRK)
Totaal: 3.066.224 3.132.352 40.997

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 156.879 39.449 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK VRK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 3.066.224 3.132.352 40.997 156.879 39.449 0
     TOTAAL: 40 35 0 0 0 0
     TOTAAL: 47.276 69.945 80 0 0 0
     TOTAAL: 152.242 152.232 5.914 250 5.914 0
     TOTAAL: 16.380 37.751 0 13 0 0
     TOTAAL: 1.059.694 1.038.945 0 0 0 0
     TOTAAL: 744.782 737.706 0 4.560 0 0
     TOTAAL: 372.359 344.676 34.247 117.281 32.779 0
     TOTAAL: 659.773 737.344 0 34.775 0 0
     TOTAAL: 6.800 6.840 0 0 0 0
     TOTAAL: 3.704 3.704 756 0 756 0
     TOTAAL: 3.174 3.174 0 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel 324.617
DAB Loodswezen 126.364
DAB Vlaams Infrastructuurfonds 829.032
DAB Vloot 124.750
de Rand 13.550
De Vlaamse Waterweg nv 509.323
De Werkvennootschap 150.552
Livan Infrastructure 17.475
Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen 4.826
Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende-Brugge 5.668
Pendelfonds 11.618
Project Brabo 1 19.856
Site Kanaal 124
Toerisme Vlaanderen 103.759
Tunnel Liefkenshoek 78.438
Via Noord Zuid Kempen 44.887
Via R4-Gent 8.650
VIA-Zaventem 8.001
Vlaamse Havens 1.497
Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde 8.959
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 1.301.717
Wandelaar Invest 11.397

Totaal: 3.705.060


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam
Eigen Vermogen Flanders Hydraulics