< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Variabele Kredieten
(VRK)
Totaal: 6.794.371 4.802.318 19.749

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 3.369 45.142 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK VRK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 6.794.371 4.802.318 19.749 3.369 45.142 0
     TOTAAL: 2.853 2.853 0 0 0 0
     TOTAAL: 510.494 511.094 0 374 0 0
     TOTAAL: 111.322 111.274 1.105 74 1.094 0
     TOTAAL: 78.259 78.458 0 100 0 0
     TOTAAL: 20.332 24.900 0 331 0 0
     TOTAAL: 187.851 193.197 17.650 470 42.901 0
     TOTAAL: 3.479.840 3.478.108 0 2.020 0 0
     TOTAAL: 20.971 20.973 47 0 47 0
     TOTAAL: 2.377.804 376.816 947 0 1.100 0
     TOTAAL: 4.645 4.645 0 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
Agentschap Integratie en Inburgering 55.126
Agentschap Toegankelijk Vlaanderen 3.818
DAB Catering en Schoonmaak 22.507
DAB Fonds ter Bestrijding van de Uithuiszettingen 7.527
DAB Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting 1.086
DAB ICT 53.267
DAB Overheidspersoneel 13.335
Domus Flandria 2.006
Eigen vermogen Informatie Vlaanderen 14.843
EKM (GLOBAAL SJABLOON) 235.963
Garantiefonds voor Huisvesting 1.237
Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel 3.302
Vitare 0
Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant 46.842
Vlaams Woningfonds 835.022
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 3.312.715
Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel 10.697

Totaal: 4.619.293


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam