< Start

DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, EN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERINGTotaal uitgaven ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Vastleggingskredieten
(VAK)
Vereffeningskredieten
(VEK)
Variabele Kredieten
(VRK)
Totaal: 11.984.177 11.976.737 90.024

Totaal ontvangsten ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Algemene Ontvangsten
(AO)
Toegewezen Ontvangsten
(TO)
Leningsopbrengsten
(LO)
Totaal: 2.857 91.700 0

Totaal per programma ministeries (exclusief DAB) (x 1000€)

Download

Lit VAK VEK VRK AO TO LO
Totaal per programma ministeries (exclusief DAB): 11.984.177 11.976.737 90.024 2.857 91.700 0
     TOTAAL: 70.078 70.062 1.300 0 1.300 0
     TOTAAL: 2.825 2.825 0 0 0 0
     TOTAAL: 8.372.442 8.372.442 63.164 0 63.164 0
     TOTAAL: 1.884.357 1.884.357 4.947 0 4.172 0
     TOTAAL: 661.052 661.052 15.860 0 17.427 0
     TOTAAL: 988.778 981.354 4.753 2.857 5.637 0
     TOTAAL: 4.645 4.645 0 0 0 0


DAB en te consolideren Vlaamse Rechtspersonen (x 1000€)

Download

Naam Totale begroting
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs 374.765
DAB Fonds Inschrijvingsgelden Centra Volwassenonderwijs 14.211
DBFM Scholen van Morgen 246.579
Het Gemeenschapsonderwijs 185.290
Hoger Instituut Maria Middelares 1.085
School Invest 105.357
Sociale Dienst voor de Personeelsleden van het GO! Onderwijs van de vlaamse Gemeenschap 707
Stichting Vlaamse Schoolsport 9.107
UNIVERSITEITEN EN HOGESCHOLEN (GLOBAAL SJABLOON) 3.691.385
Vlaamse Hogescholenraad 2.113
Vlaamse interuniversitaire Raad 32.478
Vlaamse Onderwijsraad 2.919

Totaal: 4.665.996


Niet te consolideren Vlaamse Rechtspersonen

Download

Naam
Universitair Ziekenhuis Gent