< Start < Minister

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN ECONOMIE WETENSCHAP EN INNOVATIE

Instelling: Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 11_E_G_Hermes_BO2019_MVT_1_Ontv.pdf
11_E_G_Hermes_BO2019_MVT_2_Uitg.pdf
11_E_G_Hermes_BO2019_MVT_3_Res.pdf
762.689 Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie_d13-2-E.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf