< Start < Minister

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Instelling: Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 31_G_D_KAGB_BO2019_1_Ontv.pdf
31_G_D_KAGB_BO2019_2_Uitg.pdf
31_G_D_KAGB_BO2019_3_Res.pdf
2.882 Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin_d13-2-G.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf