< Start < Minister

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

Instelling: DAB Uitleendienst kampeermateriaal voor de Jeugd

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 8_H_I_ULDK_BO2019_SC_1_Ontv.pdf
8_H_I_ULDK_BO2019_SC_2_Uitg.pdf
8_H_I_ULDK_BO2019_SC_3_Res.pdf
1.542 Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media_d13-2-H.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf