< Start < Minister

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Instelling: Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening – Onroerend Erfgoed

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 21_Q_H_SARO_BO2019_DR_1_Ontv.pdf
21_Q_H_SARO_BO2019_DR_2_Uitg.pdf
1.190 Beleidsdomein Omgeving_d13-2-Q.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf