< Start < Minister

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

Instelling: DAB Beheersdienst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 4_H_I_KMSKA_BO2019_SC_1_Ontv.pdf
4_H_I_KMSKA_BO2019_SC_2_Uitg.pdf
4_H_I_KMSKA_BO2019_SC_3_Res.pdf
4.694 Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media_d13-2-H.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf