< Start < Minister

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

Instelling: DAB Kasteel van Gaasbeek

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 6_H_I_Gaasbeek_BO2019_SC_1_Ontv.pdf
6_H_I_Gaasbeek_BO2019_SC_2_Uitg.pdf
6_H_I_Gaasbeek_BO2019_SC_3_Res.pdf
2.638 Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media_d13-2-H.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf