< Start < Minister

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WERK EN SOCIALE ECONOMIE

Instelling: Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 9_J_G_Syntra_BO2019_1_Ontv.pdf
9_J_G_Syntra_BO2019_2_Uitg.pdf
74.901 Beleidsdomein Werk en Sociale Economie_d13-2-J.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf