< Start < Minister

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Instelling: Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 2_G_D_VSB_BO2019_1_Ontv.pdf
2_G_D_VSB_BO2019_2_Uitg.pdf
2_G_D_VSB_BO2019_3_Res.pdf
2.805.115 Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin_d13-2-G.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf