< Start < Minister

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

Instelling: Agentschap Sport Vlaanderen

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 7_H_G_SportVl_BO2019_1_Ontv.pdf
7_H_G_SportVl_BO2019_2_Uitg.pdf
7_H_G_SportVl_BO2019_4_Ruiter.pdf
196.325 Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media_d13-2-H.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf