< Start < Minister

Minister: DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL

Beleidsdomein: BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

Instelling: Fonds voor Culturele Infrastructuur

Bedragen (x 1000€):

Download

Ronde Begroting Totale begroting Memorie van Toelichting VerslagRekenhof Amendementen
2019 opmaak - ontwerp 12_H_I_FoCI_BO2019_ingevuld_1_Ontv.pdf
12_H_I_FoCI_BO2019_ingevuld_2_Uitg.pdf
12_H_I_FoCI_BO2019_ingevuld_4_Ruiter.pdf
57.510 Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media_d13-2-H.pdf N09-3.721.210 B1 bijlage 1.pdf
N09-3.721.210 B1 bijlage 2.pdf